lunes, 27 de febrero de 2017

Sessió 23-02-2017

El dijous passat vam començar la classe amb un joc. Un joc de memòria visual  anomenat el joc de KimHavíem de memoritzar les 20 imatges que apareixen durant un minut i després escriure-les en un full. Us deixe la imatge dels 20 objectes a memoritzar.


Aquesta activitat també és possible treballar-la en infantil. És evident que en molts menys objectes però la temàtica del joc pot ser la mateixa. Es pot realitzar l'activitat de manera individual o es poden formar xicotets grups de 6 o 7 xiquets. L'activitat consistirà a posar una tela que cobreix la taula, on estaran els objectes, aquesta tela s'alçarà per uns instants i als xiquets se'ls permetrà memoritzar, en uns segons o un minut, un grup de 5 o 6 objectes, podran ser: botons, clips, monedes, caramels, etc.
Com en infantil, molts encara no saben escriure correctament l'activitat es realitzarà oralment.

Després continuant amb el tema de la matèria, hem vist aquest vídeo de Science Bits (pàg. web), Science Bits (canal youtube):Després hem parlat de com hem de mesurar el volum en diferents tipus d'objectes, com el del prisma i el del cilindre. A continuació vam haver de realitzar aquest trio d'activitats:


A.4. Fes estimacions cooperatives, ordenant de menor a major volum contingut en els recipients que es troben a l'aula.
Xeringa, got de tub, bric de llet (cub de fusta i recipient) i globus.A.5. Defineix una unitat de volum i alguns dels seus múltiples o divisors més importants.
- Anomeneu objectes que tinguen la mida de:

cm3: un dau
1 dm3: un tetrabric de llet
1 m3: una caixa d'una rentadora.

A.6. Esbrina, pel mètode que consideres, el volum de:

- La classe
- El bric de llet
- La caixa de fusta
- El cub de fusta
- Els recipients


(en la següent entrada us explica més en profunditat l'activitat 6, si cliqueu en el títol de l'activitat podeu accedir.)

No hay comentarios:

Publicar un comentario